แพทย์แผนจีน

[ หน้าแรก ] [ การแพทย์แผนจีน ] [ กายบริหาร ]  [ ธรรมะ ] [ คลินิค ]

อวัยวะภายใน

ตามทฤษฎีแพทย์แผนจีน  ได้แบ่งอวัยวะภายในเป็น  อวัยวะภายใน ทั้ง 5  และอวัยวะกลวงทั้ง 6

อวัยวะภายในทั้ง 5 ประกอบด้วย

อวัยวะกลวงทั้ง 6 ประกอบด้วย